top of page

Nasıl Firmanıza Özel Elektrokimyasal Sensör Uygulaması Oluşturabilirsiniz? Hepsi yazımızda!

Elektrokimyasal sensör uygulamaları kan, idrar, tükürük, atık su, içecek gibi birçok sıvı kaynaktan spesifik bir hedef bileşenin tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Katı fazdaki örneklerden ölçüm yapılabilmesi için basit ön işlemlerin yapılması yeterli olacaktır. Hedef bileşen küçük molekül, protein, DNA, RNA ve patojen olabilmektedir. Elektrokimyasal sensörler örnek sıvı içerisinde sadece ilgili bileşeni tespit eder ve çözelti içerisindeki miktarına yönelik sonuç verir.


Şekilde görülen biyotanıma katmanı baskılı elektrokimyasal sensörler, çevirici ise sensör okuma cihazıdır (potensiyostat). Elektrobiyosens mobil uygulama üzerinden ölçüm yapılabilmesini sağlayan ve portatif ölçüm cihazlar sunmaktadır.


Firmanıza özel elektrokimyasal uygulamasına sahip olmanız için izlemeniz gereken yollar:

1) Ölçüm yapmak istediğiniz bileşeni ve örnek ortamını belirleyin. (Örneğin; meyvelerde pestisit tayini uygulaması)

2) Elektrokimyasal sensör, ölçüm cihazı ve mobil uygulama ana bileşenlerinden hangilerini bizden talep etmek istediğinizi belirleyin (Hepsini Elektrobiyosens'ten talep edebilirsiniz).

3) Elektrobiyosens'le gerçekleştirilen toplantı ve ücretsiz ön danışmanlık ile uygulama parametrelerinizi belirleyin. (Tespit limiti, sensör hassasiyeti)

4) Çözümünüzü teslim almak için hazır olun!


Elektrobiyosens'in sağladığı hizmetler:

1) Talebiniz doğrultusunda AR-GE çalışmaları gerçekleştirilerek isteğinize özel elektrokimyasal sensör geliştirilecektir.

2) Geliştirilen elektrokimyasal sensör davranış yapısı ölçüm cihazına aktarılacaktır.

3) Geliştirilecek olan mobil uygulama ile ölçüm cihazı entregre edilecektir.

4) Anahtar teslim sistem firmanıza iletilecek ve talep doğrultusunda kullanıma yönelik detaylı eğitim ve danışmanlık verilebilecektir.


Önemli Bilgiler:

- Uygulamanız tamamen firmanıza ait olacaktır.

- Uygulamanız için gerekli sensörler dileniğiniz zamanlarda dilediğiniz miktarlarda firmanıza iletilecektir.

-Toplu satın alma gerçekleştirmeniz ile sensör maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceğinizi unutmayın!
64 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page