top of page
Tıbbi Kayıt Analizi

MEDİKAL UYGULAMALAR

Medikal analizler hala doktor talepleri doğrultusunda, büyük analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Elektrobiyosens, doktorların gerçek zamanlı olarak hasta başı analizler (Point-Of-Care) yapmasına olanak sağlayan elektrokimyasal sensörler, lab-on-a-chip ve mikroakışkan uygulamaları desteklemekte ve bu yönde çözümler üretmektedir.

Köpek ile Veteriner

VETERİNERLİK UYGULAMALARI

Veteriner uygulamalarına yönelik elektrokimyasal diagnostik ve hayvan takip sistemi sensör geliştirilmektedir. Böylelikle, hem evcil hem de çiftlik hayvanlarına yönelik uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Ev Sürekli Glikoz İzleme Eğitimi

SÜREKLİ GLUKOZ ÖLÇÜMÜ

Elektrobiyosens özellikle diyabet hastalarının anlık ve sürekli olarak kan şekerlerinin ölçümlerinin yapılmasına yönelik elektrokimyasal sensör ve cihazlar konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.

Image by Markus Spiske

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Giyilebilir sensörler, elektronik medikal teknolojilerin önemli bir kolunu oluşturmaktadır. Elektrobiyosens bu alanda, interstisyel sıvı ve ter bazlı ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinde çözümler geliştirmektedir.

Image by Matt Hardy

SU ANALİZLERİ VE İZLEMESİ

Elektrobiyosens; doğal su kaynakları, atık su tesisleri ve kanalizasyon sıvılarından örnek alınarak kalite ve kontaminasyon analizi yapılmasına yönelik çözümler oluşturmaktadır.

Sera içi

GIDA ve TARIM UYGULAMALARI

Elektrobiyosens; toprak analizleri, kontaminasyon analizleri ve gübre analizleri gibi birçok alanda anlık ve sürekli olarak veri elde edilmesini sağlayan çözümler üretmektedir.

Balık ağı

AKUAKÜLTÜR UYGULAMALARI

Elektrobiyosens, akuakültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere terzi dikimi çözümlerini sunmaktadır.

Bilim insanı

BİYOREAKTÖR VE HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI

Biyomühendislik uygulamaları için anlık ve sürekli ölçüm yapabilen sistemler, Elektrobiyosens'in çözümleri arasında yer almaktadır.

bottom of page